Jak probíhá přeprava mobilního domu?

Transport domku mobilnego

Kredyt na dom mobilny?

Mobilní dům, přestože má kola, nemůže sám jezdit po silnicích.

Mobilní dům Vero Homes se přepravuje pomocí specializovaného vozového parku. Naši zákazníci se mohou rozhodnout, zda využijí našich služeb (máme odpovídající vozidla a odborné piloty) nebo si dům přepraví sami.

Protože se jedná o přepravu nadrozměrných nákladů, je prováděna v noci, po určení trasy a získání povolení od Generálního ředitelství státních silnic a dálnic. Cesty a vjezdové brány musí být o metr širší než samotný dům, aby bylo možné jej bezpečně přepravit.

Dům je přepravován jako celek na nízkozdvižném odtahovém vozidle a vyložen co nejblíže místa určení. Tam sjede z odtahového vozidla a od té doby se po vlastních kolech, poháněný zemědělským traktorem, pohybuje na místo umístění. Někdy se k vyložení a umístění domu na určené místo používá jeřáb.

Díky kolům umístěným pod centrální částí domu, a také díky možnosti použití jeřábu, lze s domem manévrovat a přemisťovat ho v rámci pozemku, což umožňuje umístit dům i na těžko dostupná místa.

Po přepravě probíhá umístění mobilního domu – zde také můžete využít našich služeb nebo si to udělat sami. Pokud není půda podmáčená, není nutné používat základovou desku. Dům lze umístit na šroubových podpěrách nebo betonových tvárnicích. Poskytneme všechny návody, jak připravit půdu a případně vyrovnat dům.

Cena mobilního domu nezahrnuje přepravu a umístění. Náklady na přepravu mobilního domu závisí na jeho velikosti a vzdálenosti od naší výrobní haly k pozemku zákazníka.

Přejít nahoru
verohomes-logo
verohomes-logo
×