Dom na zgłoszenie i bez pozwolenia? Zalety domku mobilnego.

dom na zgłoszenia

Kredyt na dom mobilny?

W świetle obowiązującego prawa domy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych o powierzchni do 70 m2, wolnostojące, parterowe, stawiane na działkach, gdzie na 500 m2 przypada tylko jeden taki budynek, nie wymagają pozwolenia na budowę.

To oznacza, że dom mobilny Vero Homes można  postawić bez ubiegania się o pozwolenie na budowę, a jedynie zawiadamiając lokalny organ administracji architektoniczno-budowlanej. Oczywiście, jeśli działka spełnia określone wymagania.

Kiedy można postawić dom bez pozwolenia?

Aby uniknąć szeregu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i długiego oczekiwania na decyzję, coraz więcej inwestorów wybiera dom do 70 m2 – dom na zgłoszenia. Postawienie takiego domu nie wymaga prowadzenia dziennika budowy i zatrudniania kierownika budowy. Jest to ogromne ułatwienie i zachęta do wybory właśnie takiej formy budowy swojego wymarzonego domu. Jakie warunki trzeba więc spełnić?

Dom bez pozwolenia a rodzaj działki

Przede wszystkim działka musi mieć statut budowlanej lub rekreacyjnej, a inwestor musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe. Przed przystąpieniem do zakupu domu mobilnego należy dowiedzieć się, jakie jest przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP określa m.in. możliwe wymiary budynku, kąt nachylenia dachu, kolorystykę zabudowy), a jeśli działka nie została w nim ujeta, uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (jej wydanie następuje w ciągu 21 dni od złożenia wniosku). Jeśli dokumenty te nie zakazują postawienia wymarzonego domu mobilnego, można przystąpić do jego zakupu i zgłoszenia. 

Dom na zgłoszenie – jak tego dokonać?

Zgłoszenia domu mobilnego można dokonać online lub w miejscowym  starostwie / urzędzie. W formularzu zgłoszenia określa się termin rozpoczęcia prac, sposób wykonania i dołącza:
    • szkic/rzut domu (w przypadku domu do celów rekreacyjnych) bądź projekt architektoniczno-budowlany (w przypadku domu do celów mieszkaniowych),
    • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
    • decyzję o warunkach zabudowy,
    • oświadczenie o budowie domu dla własnych potrzeb mieszkaniowych,
    • oświadczenie, że inwestor bierze odpowiedzialność za kierowanie budową (w przypadku niezatrudniania kierownika budowy).
Nie trzeba czekać na odpowiedź urzędu – od razu po dokonaniu zgłoszenia można przystąpić do stawiania domu mobilnego. W Polsce, budowa domu na zgłoszenie to alternatywny sposób uzyskania legalności dla niewielkich budynków mieszkalnych. Proces ten pozwala na szybsze i mniej skomplikowane rozpoczęcie budowy domu o powierzchni nawet do 70m2! Warto zauważyć, że budowa domu na zgłoszenie nie zwalnia inwestora z konieczności uzyskania pozwoleń na przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej, takiej jak woda czy kanalizacja.

Dom na zgłoszenie do 70m2 to realne oszczędności

Wybór całorocznego domu mobilnego to duże ułatwienie dla inwestora. Decydując się na nieruchomość do 70 m2, oszczędza on czas i
pieniądze. Dom mobilny Vero Homes jest niskoemisyjny, tani w utrzymaniu i powstaje w 4 tygodnie od momentu akceptacji projektu, a to oznacza, że w dwa miesiące od podpisania umowy można już w nim mieszkać! Domy na zgłoszenie to doskonała alternatywa dla tradycyjnego budownictwa. Skrócona procedura, niższe koszty to ogromne zalety, które przekonują wielu inwestorów do rozpoczecia budowy.

domki mobilne całoroczne
Scroll to Top
verohomes-logo
×